Eerste Diabetesbeurs

De eerste Diabetesbeurs werd samen met ABD, de Franstalige zustervereniging in de Heizel ingericht

Carine Van Eeghem (bestuurslid), Christine Vanhooren (Materiaalverantwoordelijke), Jacques Elinck (penningmeester), Rita De Clerck (voorzitter), Geert Van Vlaenderen (secretaris)

De balie werd "bemand" door Carine Staelens (medewerkster VDV Gent).