Start met lopen met de Brugse diabetes Liga

Project in samenwerking met HOWEST, Brugge Beweegt, AZ Sint-Jan & AZ Sint-Lucas

De diagnose diabetes krijgen is voor velen even schrikken. Het is een diagnose die dwars door alle gewoontes loopt die je voordien ha Het is iets wat je voor de rest van je leven meedraagt. Dat verhindert ons echter niet om bijvoorbeeld nieuwe uitdagingen aan te gaan, zoals een looptocht van 5 km, dwars door Brugge.

Het doel van dit project: samen trainen om in mei 2023 deel te kunnen nemen aan de 5 km looptocht van “Dwars door Brugge”.

Voor wie: iedereen die graag meer zou willen bewegen en lopen een leuke invulling vindt van dat begrip, of mensen die reeds af en toe lopen, maar voor wie 5 km een nieuwe uitdaging vormt.

Programma:

Week 1 — begin maart: infomoment

  • Voordracht over sport en diabetes
  • Screening van de beginsituatie van de deelnemers
  • Praktische afspraken

Week 2 tot en met 10: trainingsprogramma

  • 2 groepstrainingen per week op maandag- en woensdagavond om 19u.
    Startlocatie is telkens Sport Vlaanderen Brugge (meer info)
  • Medische begeleiding
  • Begeleiding door studenten HOWEST

Begin mei bereiken we ons doel en gaan we deelnemen aan Dwars door Brugge:

  • Deelname aan Dwars door Brugge - 5 km aan verminderde deelnameprijs
  • Infopunt Diabetes Liga aan start en aankomst (bevoorrading en bewaring persoonlijk materiaal)

Info en inschrijven:
Inschrijven kan via chris@brugge-diabetes.be of 050 / 33 82 60.
Info via ruben@brugge-diabetes.be

De begeleiding in dit traject wordt gratis aangeboden aan leden van de Diabetes Liga.

https://www.brugge-diabetes.be/sites/default/files/inline-images/logo_liga_brugge_0.jpg               HoWest    Brugge Beweegt