Voordracht “Wat brengt diabetes met zich mee op financieel en sociaal vlak?”

diabetes-zorgsystemen, het aangepaste rijbewijs, verzekeringen,...

Op zaterdag 23 april was een medewerker van de Diabetes-Infolijn op uitnodiging van onze afdeling te gast in de lokalen van het Wit-Gele Kruis te Brugge.  Christine Vander Sype is diabetes-educator, gespecialiseerd in sociale aspecten rond diabetes.

Een 40-tal deelnemers hebben van Christine heel wat opgestoken over o.a. de verschillende diabetes-zorgsystemen, het aangepaste rijbewijs voor mensen met diabetes en welke invloed  diabetes kan hebben op allerlei verzekeringen.

Omdat het onmogelijk was om al deze onderwerpen in detail te bespreken kregen de aanwezigen ruim de gelegenheid om meer specifieke vragen te stellen.  Heel wat toehoorders maakten hier gretig van gebruik.

Wie toch nog met vragen achterbleef, of wie er niet bij kon zijn op 23 april, kan ook steeds terecht bij de gratis infolijn 080 96 333 om alsnog Christine of één van haar collega’s zijn of haar vragen voor te leggen.

https://www.brugge-diabetes.be/sites/default/files/inline-images/logo_liga_brugge_0.jpg