Momenteel nog geen nieuwe workshops ingericht... sorry!

Voorbije Workshops:

Ingevolge de GDPR-wetgeving kunt u steeds bepaalde foto's wraken of vragen dat u onherkenbaar gemaakt wordt.
U kunt dit aanvragen met een mail naar redactie@brugge-diabetes.be en specificeer over welke foto op welke pagina het gaat.